Tag Archives: vulnerability

XML External Entity (XXE) and XML Injection (XMLI)

XML Nedir ? Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML’in basitleştirilmiş bir alt kümesidir.[1] …

Meltdown and Spectre Vulnerability

Intel, AMD and ARM processors have critical vulnerability. This vulnerabilities name is “Meltdown and Spectre”. Meltdown and Spectre actually target the way processors optimize certain actions, a function known as “speculative execution.” Speculative execution it means to keep the processor busy. That vulnerability allows them to see the memory with personal information inside other programs …