Month: May 2018

MPI Functions (MPI_Send & MPI_Recv)

Paralel programlamada processler arasında veri  alış-verişi oldukça önemlidir. Seri bir halde yazılmış kodu paralel olarak çalıştırabilir duruma getirirken hangi process’in hangi işi nerede,  nasıl ve ne şekilde yapacağını belirlemek gerekmektedir. Tabii bu işlem örnekte de olduğu gibi manuel olarak yapılmaktadır. Fakat türetilmiş fonksiyonlarda veri alış-verişi otomatik olarak yapılacaktır. MPI kütüphanesinin en temel iki fonksiyonu MPI_Send() …